Niels & Sinnes Vesterhaws specialiteter.


Selvom de spændende kvalitetsvarer fra Niels & Sinnes univers er at finde i mange butikker i Danmark efterhånden, så vil vi gerne at alle kan få adgang til gode lokale råvarer her fra egnen.
Derfor har vi valgt at lægge hele sortimentet ind på denne webshop. Du skal ikke blive forvirret over at der også er andre varer i shoppen, det skyldes at den bliver drevet af kp-marked.dk, som er en af partnerne bag Niels & Sinne.

Du er selvfølgelig velkommen til at blande Vesterhavsspecialiteterne med de øvrige varer; men da vi forventer at det er 2 vidt forskellige typer kunder, har vi bevist gjort det lidt svært at komme fra den ene afdeling til den andenWink

Du vælger blandt de spændende produkter ved at vælge menupunkterne i venstre side.

Venlig hilsen, god fornøjelse og senere god appetit..
Kim 

 

ps. skulle du ved en fejl fare vild på siden, så vælg en af topmenuerne (f.eks. LINKS) og vælg nederste VESTERHAVS-SPECIALITETER, som er det nederste menupunkt i venstre side.